Het bestuur van de Wandeldag Oldeberkoop bestaat uit:

  • Anne Meestringa, voorzitter
  • Wienand de Wit, penningmeester/secretaris
  • Johan Braam
  • Marijke van Diggelen
  • Hilda Cats
  • Johanna de Vries
  • Minicus Flapper

Wilt u de wandelcommissie iets vragen? Of heeft u een suggestie?
Maak dan gebruik van ons contactformulier.
Het secretariaat van onze vereniging:

p/a W. de Wit
Bovenweg 57
8421 DD Oldeberkoop