Skip to main content

Wandelreglement Wandeldag Oldeberkoop

 1. Wandeldag Oldeberkoop is een recreatieve wandeltocht zonder wedstrijdelement
 2. Deelname is vrijwillig en op eigen risico
 3. De inschrijving is onder de voorwaarden door de organisatie bepaald
 4. Ouders van kinderen blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het toezicht op en het gedrag van hun kinderen
 5. Met de inschrijving voor Wandeldag Oldeberkoop verklaart de deelnemer bekend te zijn/akkoord te zijn met dit reglement
 6. Van de deelnemers wordt verwacht dat men de uitgezette route wandelend volgt
 7. De deelnemers laten geen afval achter tijdens de wandeling, afval kan worden achtergelaten in de vuilniszakken op de pleisterplaatsen
 8. De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeertekens, blijven tijdens de wandeling op het gehele traject van kracht
 9. De organisatie is behoudens zijn verantwoordelijkheid voor de wet op geen enkele wijze verantwoordelijk of geldelijk aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer geleden nadeel
 10. De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor schade die hij/zij toebrengt aan eigendommen van derden
 11. Deelname zonder inschrijving is niet toegestaan.
 12. Indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld
 13. Bij extreme situaties heeft de organisatie het recht de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de tocht af te gelasten. In dat geval is er geen recht op vergoeding van (im)materiële schade
 14. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, bepaald de organisatie

  Reglement vastgesteld in de vergadering van 2 mei 2022