Skip to main content

Het bestuur van de Wandeldag Oldeberkoop bestaat uit

  • Anne Meestringa, voorzitter
  • Wienand de Wit, penningmeester/secretaris
  • Johan Braam
  • Hilda Brandsma
  • Johanna de Vries
  • Minicus Flapper

Wilt u de wandelcommissie iets vragen? Of heeft u een suggestie? Maak dan gebruik van ons contactformulier.

Het secretariaat van onze vereniging:

p/a W. de Wit Bovenweg 57 8421 DD Oldeberkoop